up388

โปรแกรมคํานวณ น้ําหนัก ส่วนสูง มาตรฐาน ตามอายุ

โปรแกรมคํา...

โปรแกรมคํานวณ น้ํา...

นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากโครงสร้างของบาคะรามีความคล้ายคลึงกับไพ่แบล็กแจ็ก (Blackjack) ของฝรั่งเศสมาก จึงสันนิษฐานได้ว่า ต……