up388

ตัวอย่าง ฝีเย็บ

ตัวอย่าง ฝ...

ตัวอย่าง ฝีเย็บ บน...

ตัวนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือ ปรับแต่ง รูปภาพในไพ่ได้ ให้เป็นตามรูปภาพที่ท่านต้องการ และยังสามารถสนับสนุนการเล่นแบบหลายคน (Multiplayer) โดยผ่านระบบเครือข่า……